SERWIS:  512 506 512

 

 

Nasze ceny należą do najlepszych na rynku i są w pełni uzasadnione.
Oferujemy najwyższą jakość i skuteczność wykonywanych czynności serwisowych.

Klientów indywidualnych, nieposiadających umowy serwisowej, rozliczamy gotówkowo.

 

   

Akceptujemy rozliczenia za pomocą kart płatniczych

 

 

Serwis gazowego kotła wiszącego z otwartą lub zamkniętą komorą spalania

 • czyszczenie palnika
 • czyszczenie nagrzewnicy kotła
 • ocena stanu urządzenia odnośnie nieszczelności od strony wodnej
 • czyszczenie i regulacja położenia elektrod jonizacyjnej i zapłonowej
 • demontaż i czyszczenie filtrów instalacyjnych
 • kontrola ciśnienia azotu w naczyniu przeponowym
 • kontrola zaworów bezpieczeństwa
 • sprawdzenie szczelności gazowej i układu odprowadzania spalin
 • konsultacja z użytkownikiem odnośnie eksploatacji systemu

CENA 300 zł


 

 

Serwis gazowego kotła kondensacyjnego lub centrali kondensacyjnej

 • oczyszczenie kondensacyjnego wymiennika ciepła
 • kontrola i czyszczenie lancy palnika
 • czyszczenie i kontrola elektrod zapłonowej i jonizacyjnej
 • ocena odnośnie szczelności wodnej
 • kontrola ciśnienia azotu w naczyniu przeponowym
 • demontaż i oczyszczenie filtrów i syfonów
 • kontrola zaworów bezpieczeństwa
 • sprawdzenie szczelności gazowej
 • analiza spalin i regulacja palnika

CENA 350 zł


 

 

Serwis gazowego kotła stojącego do mocy 28 kW

 • demontaż i oczyszczenie palnika
 • czyszczenie dysz i zespołu elektrod, regulacja
 • czyszczenie głównego wymiennika ciepła kotła
 • kontrola zaworów bezpieczeństwa
 • kontrola ciśnienia azotu w naczyniu przeponowym
 • demontaż i oczyszczenie filtrów instalacyjnych
 • konsultacja z użytkownikiem odnośnie sposobu eksploatacji urządzenia

CENA 350 zł


 

 

Serwis olejowego kotła o mocy do 35 kW

 • czyszczenie komory spalania kotła
 • czyszczenie głowicy palnika olejowego oraz dyszy spiętrzającej
 • wymiana dyszy olejowej
 • kontrola i nastawa ciśnienia oleju na palniku
 • wymiana wkładki filtra olejowego
 • nastawa położenia palnika
 • analiza spalin kotła olejowego
 • doradztwo odnośnie eksploatacji urządzenia

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE


 

 

Chemiczne czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania

 • czyszczenie układu grzewczego budynku z osadów kamienia kotłowego i zanieczyszczeń eksploatacyjnych za pomocą specjalistycznej chemii. (Wielkość zładu wody do 300 litrów)
 • kontrola procesu czyszczenia odpowietrzenie grzejników
 • wielokrotne płukanie instalacji i neutralizacja chemii czyszczącej odpowiednimi komponentami

CENA 2000 zł


 

 

 

 

 

Na terenie Szczecina dojazd bezpłatny.
Koszt dojazdu poza teren miasta wynosi 1,20 zł za 1 km.

Koszt diagnozy kotła znajdującego się w stanie awarii to kwota 200 zł.
W przypadku wymiany podzespołów koszt określony zostanie na podstawie indywidualnej kalkulacji w zależności od kosztu zakupu części zamiennych określonych przez oficjalne cenniki producenta.

W przypadku obsługi urządzeń szczególnie zaniedbanych, wykonywania skomplikowanych napraw lub konieczności pracy w nocy lub dni wolne od pracy podane powyżej ceny mogą ulec zmianie.

Podane ceny są cenami orientacyjnymi netto.